VI FORHANDLER GOUDA REJSEFORSIKRING

REJSEFORSIKRING

Gouda Hovedlogo RGB

Husk at tegne forsikring til dækning af evt. sygdom under rejsen

SKIERS samarbejder med Gouda, og vi kan altid hjælpe dig med en rejseforsikring. Alt du skal gøre er at kontakte os.

DU BESTILLER VED AT SKRIVE EN MAIL TIL: ao@skiers.dk

Vi har lavet en forsikringsguide til dig der skal afsted som skiinstruktør eller skibums en hel vintersæson. 

_____________________________________________________________

VIGTIGT - REJSEFORSIKRING SOM SKIINSTRUKTØRER

HVAD SKAL EN REJSEFORSIKRING DÆKKE NÅR DU ER PÅ SÆSON SOM SKIINSTRUKTØR?

Når du deltager i skiinstruktørophold med SKIERS, så skal du sørge for at have en rejseforsikring der dækker dig i hele opholdets periode.

Oftest giver privat forsikring ikke tilstrækkelig dækning for hele rejseperioden, og det er meget vigtigt at den dækker skiløb, samt kan kombineres med du arbejder.

Når man bor og arbejder i et andet land og ikke bare er på skiferie, kan lovgivningen vedrørende sundheds- og rejseforsikring varierer fra land til land – så sørg for at tage en snak med forsikringen og sikre dig at du får en forsikringen der dækker hele din sæson og evt. videre rundrejse efterfølgende.

Skiløb og snowboarding kan er sport, hvor man kan komme til skade, og man kan komme ud for ulykker, som ofte er forbundet med høje udgifter til behandling eller hentning/redning.

Din normale forsikring dækker typisk ikke på ski- og snowboard, da den forsikringsmæssige anses for ”farlig sport”. Det er vigtigt at du snakker med forsikringen og sikrer dig at du får en forsikring der dækker skiløb og snowboarding, også på off-pisten.

Er jeg forsikring gennem arbejdsgiver?

Når du arbejder på skiskolen, vil din skiskole typisk tegne en forsikring, så du er dækket for ansvar og uheld under arbejdet. Denne forsikring dækker typisk lægebesøg og tilskadekomst, men ikke fx hjemtransport, bagage m.m.
Den dækker dig KUN når du er ansat og på arbejde, men ikke under skiinstruktørkurset, på dine fridage, udenfor arbejdstimer og når din kontrakt ophører. Samtidig kan man ende i en situation hvor man kommer til skade og får brug for hjemtransport til Danmark, hvilket også kun er dækket gennem en dansk rejseforsikring.

Det er derfor vigtigt at du har en god og dækkende rejseforsikring, som indeholder alt det vi lige har gennemgået.

Dækning: 

Når du opholder dig i udlandet, så er det vigtigt at du kender til det pågældende lands regler omkring den medicinske dækning.
Det betyder at du skal finde ud af om det koster penge at tage på hospitalet i landet eller om det er gratis. Det er vigtigt i forhold til hvis du (forhåbentlig ikke) skulle komme til skade eller blive syg. Det er vigtigt at din forsikring dækker de udgifter der er ved lægebesøg eller lignende.

Hjælp fra skipatruljen:

Skulle du uheldigvis komme ud for et uheld på bjerget og skipatruljen skal kontaktes. Så kan det blive en dyr omgang hvis det ikke er dækket af dit liftkort eller forsikring. Derfor skal man altid have denne del dækket af sin forsikring. Her det også vigtigt at have styr off-piste, da en helikopterredning og en specialredning det blive en dyr omgang.

Længden på din rejseforsikring

Når du vælger at tage på en sæson, så ender det ofte i et ophold på over 5 måneder. Det er selvfølgelig vigtigt at du er dækket under hele dit ophold. De fleste normale rejseforsikringer dækker ikke over længere ophold, især ikke med arbejde involveret. Derfor er det vigtigt at du finder en forsikring der passer til netop dine behov.

Indboforsikring og skiudstyr

Det er vigtigt at du får dækket de ting og det skiudstyr du har. Du kan nemlig risikere at nogen kommer til at tage dine ski efter en tur på afterski eller du midster din telefon eller jakke. 

Når du tegner en rejseforsikring, er det altså vigtigt at du undersøger følgende:

1) At den dækker hele din sæson og evt. videre rundrejse
2) At den dækker farlig sport, som skiløb, offpiste og andre ”ekstremsporter”.
3) At den dækker de ekstra behov du vil have dækket som bagage, sportsudstyr, og rejseulykke 

 

SKIERS ANBEFALER GOUDA FORSIKRINGEN.

Rejse-, ulykkes- og bagageforsikring

Du er som rejsende generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor.

Den offentlige rejsesygesikring blev ophævet 1. august 2014.
Det betyder, at du ikke længere kan bruge det gule sygesikringskort i andre EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og i en række småstater på rejser, der påbegyndes 1. august 2014 eller senere.

Får du behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz, kan du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

Hvis landets egne borgere skal betale for eksempelvis et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, vil du som rejsende altså skulle betale tilsvarende. Vil du undgå en evt. egenbetaling, kan du tegne en privat rejseforsikring, ligesom mange gør i dag, når de rejser til lande uden for Europa. 

Udgifter til hjemtransport dækkes ikke af det blå EU-sygesikringskort.

Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring betyder også, at man fremover som udgangspunkt udelukkende kan få dækket udgifter for behandling på offentlige sygehuse, klinikker o.l. EU-sygesikringen dækker typisk ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

Vi tilbyder Gouda Årsrejseforsikring
Vi tilbyder gennem Gouda en række forsikringer, der dækker yderligere følgeomkostninger ved sygdom, bl.a. hjemrejse til nær slægtning med akut opstået sygdom, tilkaldelse af støtteperson fra Danmark ved akut opstået sygdom, feriekompensation såfremt sygdom er opstået i første halvdel af ferien, behandlingsomkostninger mv.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport til Danmark ved sygdom i udlandet. Du kan tegne en forsikring for dette. Den eneste undtagelse er rejser i Norge og Sverige, hvor rejsende kan få dækket lægeordineret hjemrejse på grund af sygdom gennem Nordisk Konvention.

Vi anbefaler at tegne en forsikring til dækning af sygdom, hjemtransport, bagage samt evt. ulykke.

Du kan tegne en årsrejseforsikring via os, der dækker:

  • EU/EØS-landene
  • Verden inkl. USA

Du kan købe en Gouda Årsrejseforsikring i forbindelse med dit køb af rejsen eller ved at kontakte os på kontoret. Du kan læse mere om Goudas Årsejseforsikinger her, hvor du også finder de gældende forsikringsbetingelser.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen. Vi modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.